Kontakt

Główne Informacje

Działalność funkcjonuje we współpracy z wrocławską kancelarią
ELIKS Audytorska Spółka z o.o. świadcząc usługi badania sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta.

Oferta

Firma wykonuje usługi audytorskie i inne usługi biegłego rewidenta przewidziane przepisami prawa.

Szczegółowa oferta znajduje się na stronie kancelarii
ELIKS Audytorska Spółka z o.o.

Kontakt

Lidia Papierowska
"IRENAE" Audyt, Rachunkowość

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3334.

Tel. 601-88-40-14

E-mail IRENAE Lidia Papierowska

Adres

Lidia Papierowska
"IRENAE" Audyt, Rachunkowość

ul. Kłokoczycka 176 B
51-376 Wrocław